Publikováno 15.7.2020

Desítky ostravských organizací nabízí program pro rodiny

Přes 40 kulturních spolků, nezávislých sdružení, komunitních center, městských, ale i soukromých organizací se zapojilo do příprav přehlídky plné pestrého programu pro rodiny s dětmi. DNY FAJNE RODINY jsou jednou z aktivit rodinné politiky statutárního města Ostravy a letos se uskuteční v termínu 16. srpna až 19. září. Děti i rodiče se mohou těšit na interaktivní představení, tvořivé dílny, soutěžní odpoledne, promítání, besedy, sousedskou slavnost, koncerty nebo třeba pohádky pod hvězdami.

Akce, původně plánována v květnovém termínu, navazuje na myšlenku Mezinárodního dne pro rodinu (15. května). Tou je připomenout si, jak důležitou roli rodina hraje a vrátit tomuto tématu pozornost. „Situace, která v polovině března prakticky ze dne na den ovlivnila veškeré dění ve společnosti, zasáhla pochopitelně i do našich příprav. Jelikož si myslíme, že téma rodiny si v této době zaslouží o to víc pozornosti, rozhodli jsme plánovanou oslavu rodiny zrealizovat v náhradním termínu na konci léta,“ vysvětluje koordinátorka rodinné politiky Ludmila Placová.

DNY FAJNE RODINY jsou jen jednou z konkrétních aktivit rodinné politiky města. Ta si klade za cíl vést dialog s rodinami, podporovat komunitní život a napomáhat větší dostupnosti volnočasových aktivit. Jako důležité také vnímá téma posílení rodinné soudržnosti a mezigenerační solidarity, ale i harmonizaci pracovního a rodinného života.

Je skvělé, že se do DNŮ FAJNE RODINY zapojilo tolik subjektů. Jsou to právě ony, které pomáhají naplňovat vize rodinné politiky. Věříme, že se nám podaří je propojit a vytvořit tak funkční platformu pro další spolupráci center a jiných organizací. Děkujeme za to, že podporují komunitu rodin a dělají tak život v Ostravě pestřejší a příjemnější.

POŘADATELÉ AKCÍ DNŮ FAJNE RODINY 2020.