DNY FAJNE RODINY 22. 8. – 19. 9. 2021

Přehlídka DNY FAJNE RODINY je projektem rodinné politiky města, který si klade za cíl upozornit na význam rodiny pro společnost a vrátit toto téma do pozornosti veřejnosti. Navazuje na myšlenku Mezinárodního dne rodiny (15. května) – připomenout si, jak důležitou roli hraje rodina v životě každého z nás. Vzhledem k pandemickým omezením přesouváme, stejně jako v loňském roce, tento festival rodinného života na přelom srpna a září (22. srpna – 19. září 2021).

Pokud v tomto termínu plánujete na území Ostravy akci pro rodiny, dejte nám o ní vědět a přidejte se ke Dnům Fajne rodiny.

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?

Všechny subjekty, ale i neformální sdružení, pro která je rodina důležitou cílovou skupinou – rodinná, mateřská, komunitní či jiná centra pro rodinu, aktivní spolky, neziskové a různé jiné prorodinné organizace a zájmová sdružení, městské organizace, školy, školky, jednotlivé městské obvody. I samotné rodiny nebo jednotlivci.

JAKÝ TYP AKCÍ LZE PŘIHLÁSIT?

Možností je mnoho, měla by je spojovat myšlenka nějaké „přidané hodnoty pro rodiny v daném období“ . V minulém roce to byly např. dny otevřených dveří, pohádková odpoledne, tvořivé dílny, soutěže rodinných týmů, programy k propojení generací, besedy, komunitní akce, promítání, interaktivní představení, speciální „balíčky pro rodiny“, zvýhodněné rodinné vstupné …

PROČ SE PŘIDAT?

Nabízíme všem pořadatelům podporu v podobě společné propagace rodinných akcí, které budou v daném termínu v Ostravě probíhat. Zároveň chceme navázat na první ročník a nadále podporovat propojování mezi organizátory rodinných akcí, tak abychom společně posílili komunitu aktivních Ostravanů a ostravských rodin.

S ČÍM KONKRÉTNĚ VÁM MŮŽEME POMOCI?

Vaši akci zahrneme do tištěných programů, které rozdistribuujeme po městě. Medailonek vaší události zveřejníme také na webových stránkách www.fajnarodina.cz a na všechny akce postupně pozveme na facebookovém profilu Fajne rodiny. Na celou přehlídku Dny Fajne rodiny budeme upozorňovat mediální kampaní. Město Ostrava zahrne tento festival do programu svých tiskových konferencí a pomůže tak s publicitou jednotlivých akcí.

JAK SE PŘIDAT?

Pokud jsme vás zaujali a rádi byste se zapojili, vyplňte prosím tento přihlašovací formulář. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit emailem na fajnarodina@ostrava.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROČNÍKEM…

Do DNÍ FAJNE RODINY se v loňském roce  zapojilo 40 organizací, které připravily přes 70 akcí pro rodiny na různých místech v Ostravě. Interaktivní představení, tvořivé dílny, soutěžní odpoledne, promítání, besedy, sousedská slavnost, charitativní běh nebo třeba pohádky pod hvězdami jsou jen některými z nich. Všem těmto organizacím děkujeme za jejich nadšení a energii, se kterou rodinný program tvořily! Vážíme si toho a bylo nám ctí být u toho. Cílem statutárního města Ostrava je propagovat a podpořit aktivity pro rodiny, propojovat jejich iniciátory a společně tak tvořit platformu pro spolupráci v oblasti rodinného a komunitního života v Ostravě.

 

Pořadatelé  akcí DNÍ FAJNE RODINY 2020.

 

 

 

Program prvního ročníku Dní Fajne rodiny.

> Jednodenní akce

> Vícedenní akce