Publikováno 25.9.2020

FAJNA RODINA na „Zažít Ostravu jinak“

Poslední den Dní Fajne rodiny probíhal také osmý ročník sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak. V centru města na Jurečkově ulici se v sobotu 19. září sešly stovky Ostravanů. Na parkovišti před Domem umění pro ně řada spolků, center, zájmových sdružení i institucí připravila pestrý program. Hlavním pořadatelem slavnosti bylo Rodinné a komunitní centrum Chaloupka a mezi stánky nechyběl ani stánek FAJNE RODINY.

Myšlenkou této komunitní akce je strávit čas se sousedy a přáteli z blízkého okolí. Rodiny, skupiny kamarádů i jednotlivci mají v průběhu dne možnost se aktivně zapojovat do různých tvůrčích aktivit. FAJNA RODINA si připravila několik úkolů, za jejichž splnění mohly děti, ale i dospělí získat švihadlo, gumu na skákání, ponožky nebo tričko FAJNE RODINY. Stačilo 10 x přeskočit přes švihadlo nebo zvládnout „jedničky, dvojky i trojky“ přes gumu. Bylo veselé sledovat, jak si i mnozí dospěláci rádi připomněli svá dětská léta a skákali přes gumu jako za mlada. Ti, kteří dávají přednost klidnějším činnostem, nám mohli nakreslit obrázek své rodiny nebo vyplnit krátký veselý kvíz. Ve stánku s námi byli také studenti Ostravské univerzity, která pro FAJNOU RODINU zpracovává dotazníkový průzkum potřeb ostravských rodin. V průběhu slavnosti vyplnili s návštěvníky více než 70 dotazníků. Pro rozveselené skupinky a rodiny jsme připravili fotokoutek, a tak si návštěvníci mohli odnést fotky s legračními rekvizitami na památku.

Moc jsme si to užili a děkujeme všem, kteří se za námi na Zažít Ostravu jinak zastavili a strávili s námi čas!