Poradíme, pomůžeme

Šťastné momenty

Chceme se vzít!
A chcete svatbu v kostele, na radnici nebo na louce? Podle místa obřadu najdete příslušnou matriku (matriční úřad). Zavoláte, domluvíte si schůzku, vyplníte papíry. A hurá, už jen sluncem zalité dny v manželství přejeme.

Čekáme miminko!
Úkony, které předchází miminku, popisovat nebudeme. Doporučujeme však, po oznámení této radostné události tatínkovi a umístění prvního snímku z ultrazvuku na facebook, podívat se na předporodní kurzy a vybrat si porodnici. Předporodní kurzy organizuje každá nemocnice, ale navštěvovat můžete i soukromé. Ještě před nástupem do porodnice je dobré vědět jméno dětského lékaře, ke kterému bude váš brouček chodit. Budou se na to v porodnici ptát.
Městská nemocnice Ostrava  /  Fakultní nemocnice Ostrava  /  Vítkovická nemocnice  /  PORODNÉ  /  OTCOVSKÁ DOVOLENÁ   / Zdravotní pojišťovny

Legislativní ochrana v těhotenství
V průběhu těhotenství i následného rodičovství se na vás vztahuje řada legislativních opatření, která je váš zaměstnavatel povinen respektovat. Nalézt je můžete v hlavě 4. Zákoníku práce 262/2006 Sb. Jde především o tyto body:
Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238 a násl.), Převedení na jinou práci (§ 239), Pracovní cesta (§ 240), Úprava pracovní doby (§ 241), Přestávky ke kojení (§ 242).

Miminko je na světě!
Po narození miminka se většinou přešťastný otec vydá sám na matriční úřad (v jeho správním obvodu – kde se dítě narodilo), tam se provede zápis do knihy narození a vystaví se rodný list. Čeká vás první prohlídka u dětského lékaře. Ten  poradí a pomůže s většinou věcí a seznámí vás s harmonogramem očkování. Po mateřské dovolené, jejíž délka je 28 týdnů při narození jednoho dítěte a 37 týdnů v případě dvou a více dětí, je nutno si vyřídit rodičovskou dovolenou na úřadu práce, dle svého bydliště. Po určitém období na rodičovské dovolené začne většina maminek (nebo tatínků) vyhledávat společnost ostatních ve stejné situaci a v té chvíli přichází vhod seznam mateřských center, herniček, dětských hřišť. S plánováním akcí pro vaše dítka pomůže náš facebook fajna rodina.
Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství  /  Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek  /  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství  /  mateřská centra  /  dětská hřiště  

Hurá do práce a do školky!
Ani se nestačíte vzpamatovat z množství spotřebovaných plenek a už budete řešit nástup do práce. V té chvíli vás čeká rozhodnutí, kam svou ratolest umístit. Existuje mnoho alternativ firemní školkydětské skupiny. mikrojesle Kubík, mikrojesličky Hvězdička, nebo pak od 3 let dítěte školka. Pokud vaše dítě onemocní v době, kdy už pracujete, máte nárok na 9 dní tzv. paragrafu neboli ošetřování osoby blízké. Po školce na rodiče čeká další milá povinnost a to doprovodit svého potomka do školy. Výběr škol je zcela na vás, nezapomeňte jen na zápis, který škola pořádá většinou na jaře předchozího roku.

Před plánovaným koncem rodičovské dovolené určitě nezapomeňte kontaktovat zaměstnavatele s informací, jestli se plánujete vrátit do práce. V případě, že se rozhodnete do práce nevrátit, zvažte formu ukončení pracovního poměru. Pokud se však do práce vrátit chcete, zajímejte se o své pracovní místo – co se na něm změnilo, k jakým došlo úpravám apod. Nebojte se také bavit o tom, jaké pracovní podmínky jsou pro vás přijatelné, abyste skloubili práci a rodinu.
Slaďování práce a rodiny  /  Předškolní vzdělávání  /  školy a školky  /  Povinnost školní docházky   /    Ošetřovné

 

Krizové události v životě

V každé rodině může dojít k událostem, které nejsou lehké. V případě, že je situace opravdu vážná a nevíte si rady, zavolejte na linku důvěry, nebo krizové centrum Ostrava. Nabízíme vám několik odkazů, kde získáte potřebné informace.

Rodina ve složité situaci
Máte blízkého, o kterého se potřebujete postarat? Hledáte osobní asistenci pro dítě se zdravotním postižením? Potřebujete radu nebo pomoc při péči o domácnost? Podívejte se na přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit, které Vám mohou pomoci.

Úmrtí člena rodiny
I smrt patří k životu a důležité asi pro každého z nás je důstojně se se svým blízkým rozloučit. Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou. Na náklady spojené s vypravením pohřbu se za stanovených podmínek přispívá jednorázovou dávkou, tzv. Pohřebným.

Nedostatečné příjmy
V případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemocenské, mateřské dovolené, potažmo v době pobírání rodičovského příspěvku, může dojít u rodiny k poklesu příjmu. V těchto situacích je možno využít systém nepojistných sociálních dávek, konkrétně dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze. Oblast dávek státní sociální podpory zahrnuje dva druhy dávek, a to příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřídíte na krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě Vaší písemné žádosti podané na předepsaném formuláři (naleznete na pobočkách Úřadu práce České republiky). K vyřízení žádosti je příslušná Krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa Vašeho trvalého pobytu. Máte-li trvalý pobyt v Ostravě, vyberte si své kontaktní pracoviště.

V případě ztráty zaměstnání je dobré připravit se na to, co Vás čeká. Určitě požádejte osobně úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání. Podívejte se na kontaktní místa pro Ostravu. Jako nezaměstnaný člověk vedený na úřadě práce máte také svá práva a povinnosti. Po dobu evidence na ÚP bude za vás zdravotní pojištění hradit stát. Vaší povinností ale je nejpozději do 8 kalendářních dní informovat Vaši zdravotní pojišťovnu o Vaši evidenci na Úřadu práce.

Náhradní rodina
Pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny. Co je dobré vědět o náhradní rodinné péči, jak se stát hostitelskou rodinou? Jak můžete jako rodina pomoci dítěti v dětském domově? Najdete na webových stránkách dejme dětem rodinu.

Rodina v krizi
V životě můžou nastat i situace, na které nestačíme sami. Přesto je nutné je řešit. V takových případech je důležité vyhledat odbornou pomoc.
Dítě bez péče rodičů  /  Dítě s výchovnými problémy  /  Dítě zanedbávané  /  Dítě v situaci rozchodu rodičů